Hadeland kulturskole inviterte politikerne til debatt: – Tilbudet må bli så billig som vi har råd til

Tirsdag kveld inviterte FAU ved Hadeland kulturskole til kulturdebatt. De fleste partiene i Gran var representert, og i overkant av 40 personer hadde møtte fram for å høre hva de hadde å tilby bygdas kulturskole.