Salg av infrastruktur, enten det er privat eller offentlige er sjelden til fordel for kundene. Nett og energiselskaper har involverte seg i stadig flere aktiviteter som ligger utenfor kjerneaktivitetene. Det er flere eksempler på at regningen for mislykkede prosjekter har måttet bli betalt av kundene.

Politikerne må derfor svare på følgende spørsmål: Blir kostnadene for kundene mindre? Hvor ligger styringsretten til de nye selskapet?

Det er også svært betenkelig at det igjen er en stor og viktig sak innenfor Hadeland Energi som foregår bak lukkede dører.

Der er valg snart, og jeg anbefaler velgerne å stemme på de partier som går imot fusjonen.