Pål-Arne Oulie (Sp): – Vi går primært inn for egen ordførerkandidat

Senterpartiet ble valgets vinner, også i Gran. Kommunepartiet dobler antall representanter i kommunestyret, fra tre til seks. Nå skal det forhandles om styre og stell de neste fire åra.