Et skritt nærmere en politisk avklaring i Gran

Styret i Gran Senterparti besluttet mandag kveld å innlede politiske forhandlinger med Gran Arbeiderparti.