Dette er Sp-toppenes forventninger til valget

Vi spurte de lokale Sp-toppene om hvilke forventninger de har til valgresultat – og ikke minst hvem det kan være aktuelt å samarbeide med. Alle tre har ambisjon om å vokse.