Høyres Line Jorung (50): – Gran er ikke et naturlig regionsenter lenger når vi går inn i Viken

Lunner Høyres ordførerkandidat Line Jorung vil jobbe for utvikling i hele kommunen. Hun mener at investeringsvilligheten avgjør hva som peker seg ut som et senter i Lunner. Hun mener at Gran heller ikke blir et naturlig regionsenter på Hadeland med Lunner i Viken.