Etter at Roa krets er talt opp ligger Sp godt an i valget i Lunner. Når dette intervjuet er gjort, er Sp inne med sju representanter, en framgang på fire. Video: Anne Berit Reinsborg