BRANDBU: – Det er viktig for meg å stemme når det er valg. Jeg vil støtte det partiet som jeg mener fører den beste politikken, forklarte Abdi Mohammed under dialogmøtet i Trivselshuset sist onsdag.

Etter initiativ fra Gran SV, møtte hvert parti som stiller valgliste i Gran kommune opp for å fortelle bygdas innvandrere om sin politikk. Et av målene for kvelden, er å få flere innvandrere til å bruke stemmeretten sin under årets kommunevalg.

Vanskelig med jobb

– Vi trives godt i Brandbu, men det er vanskelig å få seg jobb her, påpekte venninnene Amina Nuur og Luli Roble Ahmed da de fikk spørsmål om hva de synes mener bør bli bedre i Gran kommune.

Oppfordret til samarbeid

Alle politikerne til stede fikk mulighet til å si noe om hvordan de mener kommunen bedre kan lykkes med integreringsarbeidet. Arbeiderpartiets ordførerkandidat slo fast at dette er en problemstilling partiene må se på sammen.

– Uansett hvordan det går i valget er vi tjent med å finne løsninger i fellesskap. Slik kan vi best finne ut hvordan vi kan legge bedre til rette for gode nok boliger og få flere i jobb.