De borgerlige i Lunner er enige om et 27 punkts samarbeid

UTVIDER SAMARBEIDET: I august, da kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og fylkesordførerkandidat Kari-Anne Jønnes (Gran H) gjestet Haresua, la Venstre, Høyre, FrP og KrF fram en ti punkts liste for forbedring av Lunner-skolen. Nå har partiene funnet sammen på andre felt også.

UTVIDER SAMARBEIDET: I august, da kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og fylkesordførerkandidat Kari-Anne Jønnes (Gran H) gjestet Haresua, la Venstre, Høyre, FrP og KrF fram en ti punkts liste for forbedring av Lunner-skolen. Nå har partiene funnet sammen på andre felt også.

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LUNNER: Kristelig Folkeparti har bestemt seg, og dermed er et firepartisamarbeid på borgerlig side avklart allerede før stemmene telles opp. Venstre, FrP, Høyre og KrF lanserte en «skolepakke» allerede i august, men sistnevnte parti trengte mer tid i tenkeboksen før samarbeidet gjaldt resten av politikken også.

– Hvis det blir borgerlig flertall, blir det borgerlig ordfører. Det tror jeg velgerne setter pris på å vite allerede nå, sier Lasse Lehre, ordførerkandidat for Høyre.

Hva får du ved en borgerlig stemme?

Slik lyder den borgerlige enigheten (ut over nevnte "skolepakke")

• Et borgerlig flertall i Lunner skal gi en borgerlig ordfører

Kultur

• Vi skal jobbe for å få plass egnede kulturlokaler i Lunner Integrering

• Vi skal jobbe for bedre integrering i samarbeid med frivilligheten og næringslivet

• Prioritere enslige, mindreårige ved bosetting av flyktninger

Samfunnsutvikling

• Prioritere utbygging rundt kollektivknutepunkter og tettstedene Roa, Grua og Harestua

• Jobbe for gang- og sykkelvei fra Harestua senter til Bøhrentangen og mellom Roa sentrum og Roa stasjon

• Lage en sentrumsutviklingsplan for Roa sentrum

Omsorg

• Utrede samlokalisering av legesenter og omsorgsboliger i Roa sentrum

• Bygge nytt sykehjem

• Utrede muligheter for døgnkontinuelig legevakt

• Lunner skal bytte helseforetak fra Sykehuset Innlandet, til AHUS.

Skole og oppvekst

• Øke tilgjengeligheten til skolehelsetjenesten og helsestasjonen

• Reversere kutt i barnvern og skåne tjenesten for fremtidige kutt

• Barnehagen i Klemmaparken skal drives av private

• Utrede interkommunalt samarbeid om barnevern

Kommuneøkonomi

• Ha som mål at kommunen skal ha et overskudd på 1,75% i slutten av fireårsperioden

• Gjennomgå kommunens organisering med sikte på å finne bedre og mer effektive løsninger

Artikkeltags