De unges stemme

Ungdomskandidatene har valgt å engasjere seg for at bygda vår skal bli enda bedre for oss som bor her. Du kan stemme på disse kandidatene og mange flere den 8. og 9. september.