Hvis Maren Nordli Lunner (23) blir valgt vil hun hjelpe elever som sliter

Maren Nordli Lunner stiller til valg for Gran Høyre, og vil utvikle et tilbud til elever med utfordringer etter fullført ungdomsskole slik at de har forutsetninger for å klare seg gjennom videregående opplæring.