Hedda Stensli (19) ønsker å gi lokal ungdom en stemme

Hedda Stensli stiller til valg for Sosialistisk Venstreparti i Gran, og er spesielt opptatt av arbeidsliv og kultur.