I leserinnlegg i Hadeland 28. august har Øyvind Kvernvold Myhre følgende karakteristikk av utredningsarbeidet som er gjort i forbindelse med kommunereformarbeidet i Gran og Lunner:

«Dokumentene som er utarbeidet viser bare forfatternes egne vurderinger og antakelser. Sia forfatterne – både byråkrater og politikere – var positivt innstilt til sammenslåing, var det gitt hva resultatet skulle bli».

Siden jeg har vært sekretær, og hatt redigeringsansvar for to av de fire utredningene, regner jeg med at jeg er en av disse som skal ha produsert kommunale utredninger bygd på egne vurderinger og antakelser. Jeg lever godt med slike beskyldninger fra Øyvind Kvernvold Myhre. Men det er en hake ved beskyldningene: – De er ikke korrekte.

Sannheten er følgende:

• Tema og problemstillinger som er utredet ble behandlet og enstemmig godkjent av kommunestyrene i Gran og Lunner 30. oktober i fjor. Øyvind Kvernvold Myhre foreslo selv flere problemstillinger som er tatt med i utredningene.

• Utredningene er lagt fram og behandlet av kommunestyrene i flere møter løpet av vinteren. Her er de enstemmig godkjent som en del av grunnlaget for en beslutning om opprettelse av en eventuell ny kommune. Øyvind Kvernvold Myhre har selv stemt for dette, men Gran Bygdeliste hadde følgende protokolltilførsel til utredningen om demografi og økonomi:

«Vi stemmer JA, men er ikke enige i alle vurderingene i rapporten»

• Rapportene er kvalitetssikret av «Telemarksforskning» og består ikke «bare av forfatternes egne vurderinger og antakelser». Faktaopplysninger om økonomi er hentet fra kommunale regnskaper og KOSTRA (Kommunens økonomiske rapporteringssystem). Andre opplysninger og vurderinger er hentet fra tilgjengelige rapporter og utredningsarbeider. Referanselister, som forteller hvilke kilder som er benyttet, framgår av rapportene.

• Politikerne som deltok i utredningsarbeidet om demokrati var ikke bare tilhengere av kommunesammenslåing. Kommunestyrene valgte tre politikere fra hver kommune. I ettertid har det vist seg at en politiker fra hver av kommunene ikke er tilhenger av å opprette en ny kommune.

De som er interessert i å undersøke om det er Øyvind Kvernvold Myhre eller undertegnede som gir en korrekt framstilling, kan sjekke dette ved å gå inn på symbolet for «Ny kommune» på hjemmesidene til Gran eller Lunner kommune.

Jeg kan til slutt berolige alle som måtte frykte at jeg gjennom dette innlegget ønsker å melde meg på i en debatt om ny kommunestruktur på Hadeland. Den debatten overlater jeg til politikerne.

Men debatten må være tuftet på etterrettelighet. Det innebærer også at framstillingen av administrasjonens arbeid skal være noenlunde korrekt.