Størst valgdeltakelse på Harestua – vestre-folk flinkest i Gran

Valgdeltagelsen på Harestua var den høyeste på Hadeland. Oppslutningen har økt i alle kommunene siden forrige lokalvalg.