Etter at stemmene er talt opp viser valgresultatene på Hadeland at Arbeiderpartiet trolig sitter trygt både i Lunner og Jevnaker. Hva som vil skje i Gran er imidlertid mer åpent.

Ap har tradisjonelt stått sterkt på Jevnaker. Motgangen som Ap har merket på nasjonalt plan de siste månedene har ikke på noe vis slått inn i glassverksbygda. Ap med Morten Lafton som populær ordførerkandidat klarer faktisk å gå bitte litt fram fra forrige valg. Arbeiderpartiet ligger an til å styrke sin posisjon i kommunestyret. Sistemandatet henger løst, men om ikke fintellingen endrer totalen vil de få Ap få ni av 19 representanter i kommunestyret.

Skal vi tro uttalelser fra de øvrige partiene på valgdebatten i Jevnaker har ingen av de andre partiene ambisjoner om å utfordre Lafton og Arbeiderpartiet. Det betyr at det ikke er stor risiko knyttet til å gratulere politioverbetjent Lafton med ny jobb. Hans sjef, lensmann på Gran og Lunner lensmannskontor, kan nok kjapt lyse ut stilling som leder for det forebyggende arbeidet i Viggadalen.

Utfordrer Senterpartiet i Lunner?

I Lunner viser totalresultatet at Arbeiderpartiet holder stand. De ser ut til å beholde 10 av 25 representanter i kommunestyret, mens Senterpartiet gjør et brakvalg og dobler sin representasjon fra tre til seks representanter. Rødt, SV og MDG er inne med en representant hver. Høyre får fire representanter, og mister en mens Fremskrittspartiet ser ut til å beholde sine to representanter.

Arbeiderpartiet må ha støtte fra minst tre representanter for å få flertall bak sin ordførerkandidat. Det vil overraske om SV og Rødt skulle finne på å gå over på det som tradisjonelt er borgerlig side. MDG har uttalt at de ikke vil låse seg til blokk, så det må i såfall være i et valgteknisk samarbeid.

Senterpartiet har vært tradisjonell samarbeidspartner for Ap – og har ikke profilert seg sterkt på at de ønsker et skifte. Men det kan være verdt å merke seg at ordførerkandidat Andreas Engen Ensrud uttalte til Hadeland tidligere i høst: At om han selv skulle komme i posisjon til å ta over ordførerklubba er han klar for den oppgaven.

Bygdelista er størst

I Gran er Gran Bygdeliste nok en gang største parti. Dog svakere enn ved forrige valg da partiet fikk 33,3 prosent av stemmene. Ordfører Willy Westhagen var optimist da forhåndsstemmene var talt opp, for ved forrige valg var endelig resultat langt bedre enn forhåndsstemmene. Denne gangen ble ikke forskjellen like stor.

Med 29,1 prosent oppslutning (1997 stemmer) er de fortsatt hakket større enn Arbeiderpartiet som har fått 27,3 prosent av stemmene (1871 stemmer). Ved forrige valg hadde begge partier ni representanter i kommunestyret, mens det denne gangen blir åtte på Gran Bygdeliste og sju på Ap om ikke fintellingen forrykker noe. Ap har en tilbakegang fra forrige valg da de fikk 32 prosent av stemmene i Gran. Fremskrittspartiet er nærmest å miste ett av sine to mandater, Ap nærmest å vinne ett.

Den store vinneren er Senterpartiet som dobler sin representasjon. Verken Venstre eller MDG får plass i kommunestyret, mens nykommer felleslista SV/Rødt er inne med en representant.

Hva vil Senterpartiet?

Hvem som ender med å få ordføreren i Gran er bokstavelig talt i det blå. Arbeiderpartiet, SV/Rødt og Senterpartiet kan synes som en naturlig konstellasjon, og kan kanskje gjøre Randi Eek Thorsen til ordfører.

Det forutsetter at Senterpartiet tar til takke med å få varaordføreren.

Høyre har uttalt at de kan støtte en ordfører fra Senterpartiet. Dersom Sp virkelig vil ha ordføreren kan de søke støtte fra Høyre og Gran Bygdeliste for å sikre flertall bak et slikt kandidatur. Kanskje vil Gran Bygdeliste strekke seg langt for å unngå at Ap kommer i posisjon?

Ytterligere ett alternativ er at Ap og SV/Rødt støtter Oulie som ordførerkandidat for å sikre at hovedmotstander GBL ikke får makt i fire nye år.

Pål-Arne Oulie lot seg ikke lokke utpå natt til tirsdag. Han vil snakke og forhandle før han avslører hva hans parti vil bruke sin nyslåtte posisjon til.

Men hva med GBL?

Om Gran Bygdeliste skal holde på ordførerposisjonen må de legge godsida til overfor nye partnere. Sist sikret Høyre, Fremskrittspartiet og MDG flertall for Willy Westhagen som ordfører. Høyre har sagt at det vil de ikke gjøre denne gangen. GBL og FrP har ni mandater til sammen, og trenger ytterligere fem for å få flertall. Da må det i tilfelle bli Senterpartiet som melder sin støtte. Det ville overraske noe etter de siste årenes avstand mellom GBL og Sp.

Men ingenting er klart før det er klart, det vet politikerne i Gran bedre enn noen. Det siste styreleder Morten Hagen uttalte på valgvaken til GBL - dog kun etter opptalte forhåndsstemmer - var at: – Det er mer enn femti prosent sikkert at Willy er ordfører i fire nye år. Vi er optimister, selv om det selvsagt blir spennende.

Nord-sør konflikt?

Valgresultatene i Lunner og Gran viser dessuten at det er store interne forskjeller i kommunene. Nord i Lunner har Senterpartiet langt sterkere oppslutning enn Arbeiderpartiet. På Grua og Harestua er bildet motsatt, med en oppslutning på over 45 prosent for Ap. Høyre står nest sterkest, mens Senterpartiet har 9 prosent oppslutning på Harestua og 13 prosent på Grua.

Noe samme tendens ser en i Gran, men der er frontene Gran Bygdeliste og Gran Arbeiderparti. Gran Bygdeliste er størst i Brandbu og Bjoneroa kretser, Senterpartiet er størst i Vestre Gran mens Ap er størst på Jaren og i Gran valgkretser. Det ligger altså en nord/sør-motsetning i begge kommuner.

De neste dagene blir neppe spennende i Jevnaker. Det kan kanskje bli litt spennende i Lunner – og i Gran tror vi det kan gå noen dager før vi har svaret på hvem som blir kommunens neste ordfører.