Ingen grunn til å bekymre seg over vannkvaliteten i Gran og Lunner

Innbyggerne i Askøy kommune har blitt hardt rammet av dårlig vannkvalitet. – Det er ingen grunn til å være bekymret for at noe liknende skal skje her, beroliger de ansvarlige for kommunal vannforsyning i Gran og Lunner.