Fredag signerte Mesta vegdriftkontrakten med Statens vegvesen. Den er ifølge Mesta den første kontrakten i Norge hvor arbeidsvilkår og reduksjon i klimagassutslipp var avgjørende i tildelingen. Det skriver Oppland Arbeiderblad.

Med Gjøvik-Romerike-kontrakten har Mesta forpliktet seg til å ha markedsledende arbeidsvilkår for egne ansatte og underentreprenører. I tillegg har de lovet å kutte Co2-utslippene med 29 prosent fra første år, og opp til 40 prosent siste år.

445 kilometer med vei

– Mesta har med sitt ambisiøse tilbud vist at bransjen har både kompetanse og vilje til å levere på våre krav om reduksjon i klimagassutslipp, best mulige arbeidsvilkår og høy beredskap, sa vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i forbindelse med kontraktsigneringen.

I anbudskonkurransen om å få drifte riksveiene på Gjøvik og på Romerike, talte pris kun 30 prosent, mens kriterier som Co2-reduksjon og arbeidsvilkår talte 70 prosent.

Kontrakten trer i kraft 1. september i år, og varer i fem år. Det er også mulighet for tre års forlengelse. Den omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver på E6 Gardermoen-Kolomoen, rv. 4 Mjøsbrua-Gjelleråsen, E16 Kongsvinger-Kløfta og E16 Gardermoen-Jevnaker, totalt 445 kilometer.

Gledelig

– Vi gleder oss til å komme i gang med arbeidet, sier konserndirektør Drift og vedlikehold, Kristin Folge i en pressemelding.

Folge sier det er gledelig at det nå lyses ut kontrakter som har fokus på klima og miljø.

– Vi i Mesta er stolte over å ha nådd til topps i denne konkurransen som hadde flere avgjørende parametere enn bare pris, sier Folge.