– De tre første døgnene i august var tre av de aller kaldeste døgnene i august, så det ble snudd litt på hodet hva temperaturer angår denne måneden. Leif Justers «mot normalt», må være dekkende for temperaturutviklingen i august, skriver Anmarkrud.

Temperaturer

De tre siste dagene i august var de varmeste denne måneden, både i forhold til maksimumstemperaturer og døgngjennomsnitt. Høyeste temperatur ble målt 29. august med 24,9 grader, men det var nesten like varmt de to siste dagene. Til tross for de varme dagene på slutten, ble august kjøligere enn normalt, med middeltemperatur på 14,3 grader.

Det er nesten 1 grad kaldere enn middeltemperaturen på Skjervum, Gran, de foregående 25 årene.

Det var ingen særlig kalde netter. Kaldest var det 20. august med minimumstemperatur på 4,6 grader.

Nedbør

Det var ustabile luftmasser som preget augustværet, særlig fram til rundt midten av måneden. Da kom det rett som det var noen regnbyger, men mengdene med nedbør var små hver gang. Til sammen falt det ikke mer enn 21 millimeter.

Det er bare drøyt 25 % av normal augustnedbør på Gran. Jeg må helt tilbake til 1990-tallet for å finne så tørre augustmåneder.

Men både i 1991, 1995 og 1999 kom det enda mindre nedbør i august enn i år. I de over 50 årene jeg har notert augustnedbør, er det kun de tre nevnte årene, pluss i 1981, at det har falt så lite, eller mindre, nedbør i august.

Sommeren – sammendrag

Selv om august ble litt kjøligere enn normalt, var særlig juni, men også juli, klart varmere enn normalt. Så totalt sett har det vært en varm sommer. Juni og juli til sammen fikk nesten normalt med nedbør, men den nedbørfattige augustmåneden gir et klart nedbør-underskudd for sommeren totalt sett.