Det er 1,6 grader varmere enn middeltemperaturen for Skjervum på Gran de foregående 25 årene. Årets juli ville vært den fjerde varmeste på den lista. Det har vært vanlig å se 30-tallet når det har vært varme julimåneder, men i år ble ikke høyeste temperatur mer enn 29,2 grader den 3. juli.

Preget av jevn varme

Det er altså ikke høye enkelttemperaturer som har preget juli-været, men den jevne varmen. Slik var det også i juni. Laveste minimumstemperatur på 7,3 grader ble målt 19. juli. Det er faktisk vanlig at det er kaldere enn dette på det kaldeste i juli.

Året hittil har vært preget av lange perioder med samme værtype. I januar og februar hadde vi lange perioder med tørt og kaldt vær. Også mars og april var preget av lange nedbørfrie perioder. Mai hadde en lang periode med ustabilt og regnfullt vær, mens det i juni og juli har vært lange perioder med varmt og tørt vær.

Ujevn fordeling av nedbør

Juli er normalt årets varmeste og mest nedbørrike måned i området vårt. Normalnedbøren for Skjervum på Gran var 84 millimeter de foregående 28 julimånedene.

I juli i år kom det faktisk mer regn enn normalt. Her falt det nøyaktig 100 millimeter. Men nedbøren kom svært ujevnt fordelt utover i måneden. Over halvparten (51 mm) kom i tredagers-perioden 27. - 29. juli. Her var det så godt som nedbørfritt mellom 10. og 27. juli. Med mye varme i denne perioden, ble det for tørt, sett fra jordbrukets side.