Årets junimåned på 16,6 grader er den tredje varmeste junimåneden jeg har registrert.

Bare juni i fjor (17,5 grader) og juni 2018 (16,8 grader) har vært varmere. Det er verdt å merke seg at de tre klart varmeste junimånedene er kommet i løpet av de fire siste årene.

Siden jeg regner med at middeltemperaturen her i Moen så vidt er lavere enn der jeg målte på Gran, er trolig årets juni minst så varm som i 2018.

Årets varmeste dag

Det er den ganske jevne varmen som har preget store deler av juni-været, for det har ikke vært noen særlig høye enkelt-temperaturer.

Varmest var det 5. juni med 25,7 grader, men det har vært tett oppunder denne temperaturen mange ganger, og 21 maksimumstemperaturer over 20 grader.

Ved utgangen av juni er dermed fortsatt 30. mai årets varmeste dag med 28,0 grader som maksimaksimumstemperatur

Det var få kalde netter i juni. Kaldest var det 16. juni med 5,1 grader i minimumstemperatur.

Nedbør

Her kom det knapt 48 millimeter nedbør i juni. Det er klart under normalen for de 28 foregående årene. Den er på drøyt 72 mm, målt på Gran.

Sett fra jordbrukets side ble nok tørrværsperioden etter 26. mai for lang. Noen steder gikk det over 3 uker før det kom nedbør av betydning.

Mest regnet det seint på kvelden og tidlig på natta 17./18. juni. Her målte jeg knapt 18 mm, men jeg vet det ble målt rundt 30 mm flere steder noen kilometer lengre sør enn der jeg måler.

Det er ingen tvil om at den våte perioden fra 17. til 22. juni var særdeles velkommen for jordbruket i distriktet vårt.