Varslersaken ved Skjervum: Kontrollutvalget ber om orientering fra rådmannen

Et enstemmig kontrollutvalg i Gran vedtok fredag å invitere rådmannen til sitt neste møte for å komme med en statusrapport i varslersaken ved Skjervum helse- og omsorgssenter.