Vaskesaken: Ny vurdering av brukernes behov skal være gjennomført innen juni

Avklaringene rundt hvem som fortsatt skal få praktisk bistand til rengjøring i Lunner kommune er nå startet på nytt. Innen juni skal prosessen være ferdig.