Gå til sidens hovedinnhold

Ruster opp fylkesveier for 110 millioner i år

Artikkelen er over 2 år gammel

Oppland Fylkeskommune har bevilget 110 millioner til vedlikehold og opprusting av fylkesveiene, og Vestoppland får brorparten.

Oppland fylkeskommune har til sammen brukt om lag 400 millioner kroner på omfattende vedlikehold av fylkesvegene i perioden 2015–2018.

I november avslutter Statens vegvesen det omfattende arbeidet på til sammen 14 fylkesveger i Oppland. Tiltakene som blir fullført i år, har en kostnad på til sammen 110 millioner kroner, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

Vedlikehold

– Vi har gjort et bevisst valg om å satse stort på vedlikehold framfor nyinvesteringer på fylkesveiene. Vi får nå langt flere veier som framstår «som nye» etter grundig rehabilitering, sier leder av Komité for samferdsel og trafikksikkerhet i Oppland fylkeskommune Anne Elisabeth Thoresen (Ap).

– Det er viktig at folk og næringsliv opplever god framkommelighet og trygghet på fylkesvegen, vi føler oss sikre på at dette er vegen å gå for å få mest mulig veg for pengene.

Ifølge fylkeskommunen blir de fleste vedlikeholdsprosjektene av denne typen gjennomført over en periode på to eller tre år, der utbedringen begynner med en rekke tiltak for å ruste opp vegen fra grunnen av, som grøfting, drenering, masseutskifting og skifte av stikkrenner.

Grunnarbeidet blir utført gjennom en eller to anleggssesonger. Året etter får vegene nytt dekke. Denne vedlikeholdsmetoden gjør vegen bedre rustet til å tåle vann og frost, slik at det nye dekket varer lengre, ifølge fylkeskommunen og Statens vegvesen.

Disse veiene er rustet opp i Oppland:

  • Fv. 132 i Søndre Land og Gjøvik: En 6 km lang strekning mellom Kronborg og Landåsvatnet i Søndre Land og en 7 km lang strekning mellom Haug kirke og Øverby i Vardal har blitt utbedret for til sammen 21 millioner. Langs deler av vegen har Vegvesenet også hogget en del trær for å gi bedre sikt og økt trafikksikkerhet.
  • Fv. 134 i Land: En 6,6 km lang strekning mellom Landåsbygda i Søndre Land og Gry i Østsinni i Nordre Land har blitt rustet opp for 11 millioner. Også langs denne vegen har det blitt hogget trær for å bedre trafikksikkerheten.
  • Fv. 162 i Gjøvik og Nordre Land: En 13 km lang strekning mellom Snertingdal og Gry i Østsinni i Nordre Land har blitt utbedret for 21 millioner.
  • Fv. 114 Fall – Raufoss i Vestre Toten og Gjøvik: I sommer ble vedlikeholdstiltakene på vegen over Trevatn avsluttet med asfaltering fra Solvoll til Raufoss. Den 28 km lange strekningen over Trevatn har blitt rustet opp for over 30 millioner de siste tre årene.
  • Fv. 436 i Ottadalen: Den tidligere grusvegen mellom Veggemsflåten og Åsaren bru har blitt utbedret og fått fast dekke, og fjell har blitt pigget bort langs vegen, for å gjøre den mer trafikksikker. Dette har kostet 12 millioner.
  • Fv. 254 i Gausdal/Gudbrandsdalen: En cirka 19 km lang strekning mellom Segalstad bru og Tretten har blitt utbedret for 22 millioner. I år har Strekningen Segalstad bru – Svingvoll fått nytt dekke.
  • Fv. 289 Eggeåsen (Øystre/Vestre Slidre): Arbeidet med å utbedre Fv 289 startet opp i sommer og vil bli sluttført i 2019. Kostnadsrammen for tiltaket er på 30 millioner.
  • Hadeland og Toten: Her har det blitt utført vedlikeholdstiltak på flere veier, blant annet på Fv 36 Gran – Grymyr, Fv 39 Hvattum – Tingelstad, Fv 81 Lundby - Blilie og Fv 89 Kapp – Landheim.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.