Nå skal lokale fylkesveger rustes opp

VIS HENSYN: Oppfordringen kommer fra anleggsleder Lars Ove Olsen i Dokka Entreprenør og byggeleder Vegar Antonsen i Statens vegvesen.

VIS HENSYN: Oppfordringen kommer fra anleggsleder Lars Ove Olsen i Dokka Entreprenør og byggeleder Vegar Antonsen i Statens vegvesen. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Til uka starter arbeidet med å ruste opp fylkesveger på Hadeland.

DEL

Hadeland: Totalt skal det rustes opp om lag 85 kilometer av fylkesvegnettet og en del av riksveg 4 i Gjøvik-, Toten-, Land- og Hadelands-regionen. Arbeidet går ut på å skifte stikkrenner, forbedre grøfter og skifte ut masser på enkelte punkter.

Arbeidet vil skje på fylkesvegene 3, 4, 5 og 240 på Hadeland. Wikipedia forteller at fylkesveg 3 går mellom Velofoss i Jevnaker og Kjørven i Lunner. Fylkesveg 4 går mellom Olum og rådhuset i Lunner. Fylkesveg 5 mellom Kalvsjø og Grindvoll. Fylkesveg 240 går langs Randsfjorden, mellom Brandbu og Vang i Jevnaker. Arbeidene starter på sistnevnte strekning. Fylkesvegene 3, 4 og 5 blir også gjort ferdig før ferien i juli.

– Vis hensyn

– I utgangspunktet har vi ikke tenkt å stenge noen veger helt, men trafikantene må regne med redusert framkommelighet og noe ventetid på de strekningene der arbeidet pågår. Vi beklager at folk må vente, men håper trafikantene har forståelse for dette. Vi ber trafikantene om å vise hensyn til anleggsarbeiderne, og å følge med på skiltinga i anleggsområdet. Pass på farten og ta hensyn til folk som jobber rett ved siden av trafikken. Nedsatt fartsgrense, sperremateriell og så videre skal også sikre at trafikantene ikke skader seg selv eller andre trafikanter når de kjører gjennom vegarbeidsområder, sier byggeleder Vegar Antonsen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Asfalt til høsten

– Det er ofte vann som ødelegger veger over tid. Overflatevann kan ødelegge vegdekket, og vann som blir stående i grøftene kan trenge inn i grunnen og føre til teleskader. Arbeidet som nå skal utføres på til sammen elleve veger i Vestoppland gjennom denne kontrakten, består i å forbedre dreneringen og forsterke svake punkter på vegene. Dette vil forlenge levetida på asfalten som blir lagt til høsten, heter det i pressemeldingen.

Det er et arbeidsfellesskap mellom Dokka Entreprenør AS og Gjerdalen Entreprenør AS som skal utføre arbeidet på de elleve vegene. Kontrakten til vel 41 millioner kroner omfatter rundt 130 kilometer nye grøfter, skifte av rundt 200 stikkrenner og 10.000 kvadratmeter masseutskifting.

Artikkeltags