Vegarbeidet har startet – men vegen fram til boligbygging på Viubråtan er lang

Vegarbeidet har startet for å utvide Elvefaret på Harestua. Det er Lunner kommunes del av kaken når det gjelder boligutvikling på Viubråtan. Det er også sendt 460 nabovarsler om siste etappe fram til Viubråtan, som boligutviklerne skal stå for.