En leser gjorde Hadeland oppmerksom på at det var kø i Røstetunnelen mandag kveld. Etter en liten stund ble leseren oppmerksom på at det var pågående vegmerking som skapte køen.

Det kan være lurt å være oppmerksom på disse bilene, og unngå farlige forbikjøringer.