Vegvesenet fikk nei til massetak ved kommunegrensa: – Dette vil fordyre utbyggingen av riksveg 4

Vegvesenet ønsker massetak ved kommunegrensa mot Gran, men like før påske sa kommunestyret i Lunner nei. – Helt klart uheldig for oss, da det vil øke kostnadene for riksveg 4-prosjektet fra Roa til Gran, kommenterer Jon Rabben Lundby i Statens vegvesen.