Vegvesenet og riksveg 4-kommunene møtes til uken: Tilbakeviser kritikk og lover å gi mer gass

Det har stormet rundt Statens vegvesen og riksveg 4 den siste uken. Nå tilbakeviser vegvesenet at de vil droppe arbeidet med ny veg på Hadeland.