Bjørn Johnsrud har stilt spørsmål om vedtak og veien videre når det gjelder fylkestilhørighet og omsorgssenter i Gran. Det ligger mye informasjon tilgjengelig i offentlige dokumenter, men jeg bidrar gjerne med en liten statusoppdatering.

LES INNLEGGET HER: Kjære varaordfører Oulie – hva skjer?

For omsorgssenter er status per juni at rådmannen nå har kostnadsberegnet på nytt og det er kontrahert prosjektleder, arkitekt og miljørådgiver. Oppstartsmøte med disse ble holdt 13. juni 2022. Johnsrud spør også om vedtak. Der kan jeg røpe å ha hatt lite innflytelse på gjeldende vedtak for dimensjonering, som ble fattet uten kartlegging av kostnadsvirkning ut over prisvekst.

Når det gjelder fylkestilhørighet for Gran så bygger vedtaket fra 21. april på ett av rådmannens alternative forslag (samt et tillegg om folkeavstemning). Gran har i større grad enn Lunner og Jevnaker betydelige fylkeskommunale virksomheter og eierskap i kommunen. I saksutredningen viste Rådmannen til at vesentlige avklaringer for et dette ikke er mulig før Akershus fylkeskommune blir etablert 1.1.24.

I «Kommuneplanens samfunnsdel» har rådmannen laget følgende beskrivelse av videre framdrift når det gjelder fylkestilhørighet: «Det er neppe aktuelt å starte dette arbeidet før Akershus fylke er etablert (starten av 2024). En mulig framdriftsplan er å utrede teamet i 2024, folkeavstemning og eventuell søknad i forbindelse med stortingsvalget i 2025 – og da med eventuell overgang fra årsskiftet 2027-2028.»

Det kan også nevnes at den 3. juni var det et møte i Hadeland interkommunale politiske råd (Regionrådet), som nå består av Lunner og Gran etter at Jevnaker meldte seg ut i 2021. Der ble det vedtatt å se på framtida for et regionsamarbeid for mer enn to kommuner, og gå i dialog med andre regioner og kommuner. Under møtet kom nyheten om at regjeringa innstilte på at Jevnaker skulle bli en del av nye Akershus fylke, med endelig vedtak i Stortinget 14. juni.

Hvordan det nye regionsamarbeidet blir seende ut kan ikke forskutteres her, men samarbeid på Hadeland er viktig for Gran og stortingsvedtaket gjør det i alle fall ikke vanskeligere å gjenforene «Hadelsandstrioen» i et regionråd.