Gå til sidens hovedinnhold

Velferd for alle

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mange av oss har sikkert sett på TV-serien Emil i Lønneberget. I en av episodene sitter Emil og Alfred og snakker sammen. Du og jeg, sier Emil. Alfred svarer: jaa, du og jeg, Emil. Enkelt og hverdagslig, men for Emil en viktig bekreftelse på at Alfred brydde seg om ham.

Politikk handler i bunn og grunn om trygghet. Vår oppgave som politikere er først og fremst å skape et samfunn som gir trygge rammer rundt folks liv. Det er det det egentlig handler om; trygghet. Trygghet i oppvekstårene, trygghet for utdanning, trygghet i arbeidslivet, trygghet for økonomi, trygghet for helse, trygghet i alderdommen osv. Trygghet for at vi blir inkludert.

For at fellesskapet skal fungere godt, må vi vise solidaritet. Vi må være sammen om å bære hverandres byrder. Vi må bidra til fellesskapet etter evne. Vi lever ikke alene, men vi lever i et fellesskap og er avhengig av hverandre. Det er derfor vi mener at alle som kan, må bidra. Og at den som har mye, må bidra mest.

Vi vil ha et samfunn med små forskjeller og med uendelige muligheter. Trygge mennesker skaper mer. Derfor er fellesskapet og tryggheten for at velferdstjenestene er der når du trenger dem, grunnlaget for at Norge går så godt. Det å ha en jobb er for de fleste av oss en av de viktigste faktorene for å kunne leve et godt liv. Arbeid gir velferd og velferd gir arbeid sier vi i Arbeiderpartiet.

For oss er frihet det å sikre at alle får muligheten til å delta i fellesskapet. At den enes rett ikke skal gå på bekostning av andres frihet. Det skal ikke være rase, tro, alder, kjønn eller økonomisk bakgrunn som skal være avgjørende for hvilken utdannelse du kan skaffe deg, eller hvilke helsetjenester du skal få. Alle skal med sier vi i Arbeiderpartiet.

Vår erfaring er at det er gode fellesskapsløsninger som gir de beste løsningene for samfunnet. Sterke fellesskapsløsninger gir mest frihet og trygghet for enkeltmennesker. Ordninger som inkluderer alle og som sikrer at den svake ikke blir overkjørt av den sterke. Det er disse verdiene vi kjemper for.

Kommentarer til denne saken