Vi feirer det nyrestaurerte orgelet med følgende arrangementer:

  • 1. påskedag: Høytidsgudstjeneste med prest Kari Lette P. Høghaug og organist Natalia Medvedeva.
  • 20. april: Konsert med orgel- og pianoelever fra musikklinjen ved Hadeland videregående skole.
  • 30. april: Vårkonsert med koret Schola Sancti Petri, organist Vidar Fredheim, sangerne Gunda Marie Bruce, Astrid S. Dahlen, Paul Kirby, Olle Holmgren, strykere fra Barokkanerne og dirigent Bernt Nordset.
  • 8. mai: Orgelinnvielse med organist Inger-Lise Ulsrud.

Tingelstad kirke hadde allerede orgel da kirken var ferdig bygget i 1866. Det var et «særdeles godt nyt Orgel». Etter hvert trengte kirken et større orgel. En av stemmene, en piperekke, ble beholdt i det neste orgelet. De orgelpipene ble stumme fasadepiper som bare var til pynt.

Nå har orgelbygger D. Johannes Buder, Bergen, avsluttet en grundig restaurering av dette orgelet.

Orgelet er flyttet fra tårnrommet inn i kirkerommet. Gamle deler er renset, reparert, eller byttet ut med nye. Den forgylte fasaden med akantus, basunblåsende engler, og kongekrone med kongemonogram fra Grinaker stavkirke, er beholdt sammen med fasadepipene. Og – nå er det lyd i pipene fra 1866! Pipene har igjen blitt en Principal i orgelet.

Orgelet har også fått ny spillepult med mange nyttige funksjoner. Vi kan blant annet senke selve tangent-bordet, slik at også barn kan klare å spille med både hender og føtter samtidig.

Selve orgelinnvielsen blir 8. mai. Da blir det konsert med organist Inger-Lise Ulsrud, informasjon om orgel-restaureringen ved orgelkonsulenten, og menighetsrådet serverer orgelkake.