I Harestua valgkrets fikk partiet Venstre 4,7 % av stemmene, godt over sperregrensa og på 4. plass blant alle partier – etter Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet (Stortingsvalg2021.no). Et godt utgangspunkt for videre arbeid.

I valgkampen på Hadeland har Venstres representanter blant annet frontet:

Klima: Framtidige bærekraftige klimaløsninger vil kreve solid økonomi, her må politikerne ta ansvar.

Fullføringsreformen i norsk skole: Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre har i Stortinget fått gjennomslag for Fullføringsreformen i norsk skole, som bl.a. innebærer at elever med tilretteleggingsbehov vil få anledning til å fullføre videregående skole uten tidsavgrensning.

Videreføring av de nye fylkene: Det er delte meninger om fylkesreformen. Overgang til storfylker har medført vesentlige endringer. Mange har mistet jobben og mange har fått nye jobber.

Storfylkene har lagt nye rammer for arbeids- og næringsliv og det er tilført vesentlige ressurser til disse. En brå endring tilbake til de «gamle» fylkene vil kunne få uventede negative konsekvenser. Det er til nå lagt så mye innsats og investering i organisering av ny fylkesstruktur i Norge, at den bør fortjene en grundig, helhetlig evaluering før eventuelle nye endringer kan skje.