Gran: – Vi mangler rett og slett en ny førstekandidat. Vi har nok folk til å stille liste, men ingen som ønsker å stå på topp. Vi skal ha årsmøte på rådhuset mandag, og oppfordrer interesserte til å komme dit, sier Dæhlen.
 

Han sitter i kommunestyret denne perioden, men stiller av ulike årsaker ikke til gjenvalg.
 

– Hovedgrunnen er at vi venter vårt tredje barn nå i februar. I tillegg er jeg næringsrådgiver i rådmannsstaben i Lunner kommune, og havner litt i konflikt i en del saker. Men det har vært veldig spennende og lærerikt å være lokalpolitiker, forteller Dæhlen.
 

Han håper at noen griper denne muligheten til engasjere seg i politikken.
 

– Vi har en reell sjanse til å få en representant også i det neste kommunestyret. Ved forrige valg fikk vi 199 stemmer, og det holdt med god margin. Det betyr at det er en del Venstre-folk der ute, som vi gjerne skulle hatt tak i. Jeg vil oppfordre politisk engasjerte venner til å melde seg. Hvis de er flere på toppen av lista, kan de avlaste hverandre slik at belastningen ikke blir så stor. Kommende periode blir også veldig spennende, med kommunereformen som den kanskje viktigste saken, sier Dæhlen.