Gå til sidens hovedinnhold

Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober

Ta deg tid til å lese dette, fordi det angår så mange!

Ditt Hadeland

I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse 10. oktober slår vi i Lunner-Gran brann og redning et ekstra slag for fellesskapet som Frivilligsentralene i Lunner og Gran kommuner bidrar til.

Bli med å spre glede og fortell om tilbudene til Frivilligsentralene i Lunner og Gran kommuner. De gjør en forskjell for mange, unge og eldre. Siste nytt er hjemmebesøk fra «Frivilligsentralens brannvernteam». Et hyggelig besøk med kaffe på termos fra koselige folk fra «Frivilligsentralens brannvernteam» vil bidra til økt trygghet og en fin stund for mange. Gjennom sine besøk vil de frivillige invitere inn til sosialt fellesskap, noe som er viktig etter utfordrende tid for mange. Tusen takk for innsatsen alle frivillige! Engasjementet og det gode humøret til hver og en av dere betyr så mye, vi har allerede fått tilbakemeldinger fra flere eldre om hvor betydningsfullt dette tilbudet er.

Gjennom vårt arbeid med forebygging og ute i beredskap møter vi mange innbyggere som opplever utfordrende dager. Alt er ikke så enkelt lenger, når reaksjonsevne og bevegelsesevnen endrer seg som er naturlig med økende alder, eller når du er rammet av sykdom eller en ulykke. Desto viktigere er det da å være en del av et fellesskap og vite at noen bryr seg om deg. De som opplever å ha et fellesskap og venner er bedre rustet til å takle store omveltninger i livet!

God psykisk helse bygges i omgivelsene våre og er et felles ansvar. Vi er verdifulle for hverandre for å forebygge ensomhet og utenforskap. Den psykiske helsen vil bli utfordret gjennom livet. Det å slite psykisk i perioder er normalt, og halvparten av oss har eller vil få en psykisk lidelse i løpet av livet. Nettopp fordi det angår så mange, er det nødvendig at vi er klar over hva vi kan gjøre i hverdagen for å bygge motstandskraft, men også hvilke verktøy vi har for å møte psykiske utfordringer. Å føle at man bidrar til noe meningsfullt styrker også den psykiske helsen.

Verdensdagen for psykisk helse har som mål å spre kunnskap og gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om psykisk helse. God psykisk helse handler om motstandskraft. Sosial støtte er forebyggende, samtidig som det øker sjansen for å søke om og få hjelp når det butter. Samtidig henger det ofte sammen med opplevelsen av nærhet til andre, som for mange har vært utfordrende i en tid med større avstand til dem vi vanligvis har rundt oss.

Bli med å spre de gode tilbudene som finnes i bygda vår.

Tusen takk til alle frivillige og deg som bidrar til trygghet og en bra dag for andre!

Hilsen fra Lunner- Gran brann og redning

Kommentarer til denne saken