Gå til sidens hovedinnhold

Verdivalg

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Partiene har gjennomført sine digitale landsmøter og nye partiprogram er vedtatt. Galluper presenteres med stadig jevnere mellomrom og spenningen stiger for alle som er samfunnsengasjert. Mange synes allikevel det er vanskelig å orientere seg og bestemme seg for hvem de skal stemme på – og har det egentlig så mye å si?

Jeg, og mange med meg, mener absolutt det. Hvis demokratiet skal fungere er det viktig at så mange som mulig deltar. Derfor håper jeg alle, særlig unge og førstegangsvelgere, bruker tid på å sette seg inn i det de ulike partiene står for og hva som skiller dem. Veldig få er enige med et parti om alt, men hvem passer best for deg?

For meg har politikk alltid vært et verdivalg. Jeg tror på samfunn som bygges nedenfra. Jeg tror at alle må med fordi alle trengs og fordi forskjellene mellom folk ikke må bli for store. Det betyr ikke at jeg ikke ser betydningen av enere. Av talenter, av folk med risikovilje og mulighet til å lede an. Men det å være privilegert er ikke det samme som å være mer verdt enn andre. Hverken innad i et land eller mellom land og folk. Alle som har hørt eller sunget «Griskokktrøsta» av Alf Prøysens forstår det.

Jeg tror på et samfunn der vi yter etter evne og får etter behov. Derfor tror jeg på et velferdssamfunn der fellesskapet har ansvar for at alle har det grunnleggende bra. Der det finnes offentlige ordninger som sørger for at folk får hjelp når de trenger det. Som bygger et slikt system på tillitt og respekt, ikke mistro eller en opplevelse at de som trenger hjelp er unnasluntrere.

Jeg nekter å godta at verdiskaping kun skjer i privat næringsliv. Det skjer for eksempel utrolig mye verdiskaping i barnehage og skole, i kulturliv og frivillighet. Men et variert og godt næringsliv må vi ha. Jeg tror på Arbeiderpartiets holdning til balansen mellom frihet og styring. Ved en aktiv næringslivspolitikk må vi både gi rom til de som vil satse, men og stimulere til utvikling av et næringsliv som tjener folk og samfunn. Stimuleringsordninger og langsiktighet må til hvis vi skal klare å snu samfunnsutviklingen i en mer bærekraftig retning. Vil vi ha levende landbruk i hele landet må tilskuddsordningene bidra til det. Vil vi sette fart på den nødvendige omstillingen til fornybare næringer må samfunnet aktivt legge til rette for det. Vil vi ha verdige arbeidsforhold for alle må regler lages og følges. Balansen mellom frihet og styring er hårfin, men sosialdemokratiet har i generasjoner vist at det går an.

Disse temaene er kjernen i Arbeiderpartiets nylig vedtatte program. Det hevdes at Arbeiderpartiet med dette programmet har funnet tilbake til sine kjerneverdier. Det tror jeg både er sant og helt nødvendig. Selv om jeg ikke er enig i alt, og på noen områder er mer utålmodig enn det landsmøtet samlet seg om, så tror jeg på retningen. På verdigrunnlaget. Derfor gleder jeg meg til å delta i valgkampen med et klart mål om å bidra til at Norge får en rødgrønn regjering og at Innlandet får noen sterke stemmer inn i regjeringsapparatet.

For noen år siden fant jeg mitt parti, Arbeiderpartiet. Jeg har håper du finner ditt og bidrar til en god valgoppslutning og et aktivt demokrati.

Kommentarer til denne saken