Jurist i Vestoppland har gått konkurs tre ganger: – Ikke skikket til å være advokat

«NN er per i dag verken skikket til å drive advokatvirksomhet eller har den nødvendige tillit.»