Vet ikke om det fortsatt pågår utslipp etter riksveg 4-byggingen

1,2 kilo uran – hvor farlig er det egentlig? Og pågår det fortsatt utslipp?