Fylkestinget i Innlandet bevilget den 27. april ekstra midler for å opprettholde VG 2 Barne- og ungdomsarbeider (BUA) på Hadeland Videregående skole, til tross for at søkningen var like under minstekravet for å igangsette linja fra høsten 2023.

En barne- og ungdomsarbeider planlegger, tilrettelegger og gjennomfører ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom. Målet er å stimulere til vekst og utvikling ut fra forutsetninger som alder, funksjonsnivå og livssituasjon, og fremme hvert enkelt barn og unges fysiske og psykiske helse. For skoler og barnehager er det viktig å få faglærte ansatte til dette arbeidet.

Som Utdanningsforbundet har påpekt, velger mange som har gått BUA å ta påbygning til studiekompetanse etter endt læretid for så å søke høyere utdanning.

Å opprettholde dette tilbudet er altså en måte å sikre fagarbeidere til de lokale skolene og barnehagene på. I tillegg gis framtidige pedagoger et godt utgangspunkt for videre barnehagelærer- og lærerutdanning.