Bakgrunnen for pengedrysset er at Amedias 73 lokalaviser i vår skal dele ut hele 25 millioner kroner.

Pengene skal støtte allmennyttige tiltak i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene avisene dekker.

Finn søknadsskjemaet nederst i artikkelen

Klar oppfordring

Midlene den enkelte avis deler ut vil variere fra 100.000 kroner i de minste avisene til en million kroner i de største. Avisen Hadeland får altså gleden av å dele ut 300.000 kroner.

– Det er stor stas å få dele ut penger til dette formålet. Dette er en unik mulighet. Vi inviterer altså foreninger og organisasjoner til å søke om støtte til blant annet aktivitets- og fritidstilbud for barn og unge. Vi har nedsatt en jury som skal vurdere alle søknader, sier Ramsrud, som håper på stort engasjement omkring tildelingen.

– Det er kun lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund kan komme i betraktning. Det vil ikke bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, privatpersoner og næringsliv eller rene religiøse eller politiske tiltak, understreker Ramsrud.

– Det er en hovedoppgave for våre aviser å engasjere leserne og alle som bor i lokalsamfunnet til å delta i samfunnsdebatten, frivillig arbeid og kulturaktiviteter. Nå styrker vi det tette båndet mellom Amedias aviser og lokalsamfunnene de dekker, sier Amedias konsernsjef Are Stokstad i en pressemelding.

– Våre lokalaviser jobber for å skape gode lokalsamfunn. De speiler og utvikler lokal kultur og identitet. Lokalavisene er en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i sitt dekningsområde, sier Stokstad. At Amedias aviser nå skal fordele støtte til lag og foreninger er en måte vi kan gi noe tilbake til lokalsamfunnet på, som understøtter avisenes oppgave som viktige lokale samfunnsinstitusjoner.

Første gang

I pressemeldingen sier Stokstad videre at midlene som nå deles ut, har utgangspunkt i det gode resultatet Amedia oppnådde i 2018.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fire år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Kjøpet ble finansiert med et lån fra Sparebankstiftelsen DNB. Amedias gode resultater har gitt Amediastiftelsen muligheten til å nedbetale deler av lånet, og som følge av dette har Sparebankstiftelsen DNB stilt 25 millioner kroner til disposisjon for prosjekter for å styrke lokalsamfunnene. Søknader om støtte rettes til avisene som skal fordele midlene og avgjøre hvem som får støtte.

Dette er første gangen lokalavisene skal fordele midler til lokale formål. Konsernsjef Are Stokstad mener det ligger til rette for flere tildelingsrunder senere:

– Fortsetter vi å skape gode resultater, vil tildelingen av midler fra våre aviser kunne fortsette, sier han.

Søknadsfristen er 25. mars. Deretter skal en lokal jury, som er etablert i hver avis, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler. Ved spørsmål omkring utdeling av midlene kan redaktør Ramsrud kontaktes.

Søk her: https://soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia