Den samme overskriften hadde jeg i et innlegg om denne saken 1. april 2022. Men det var nok aprilsnarr. Debatten knyttet til barnehage i Vestre Gran har pågått i snart 10 år og endelig får vi en beslutning som vil gi forutsigbarhet for barn, foreldre og ansatte ved Leikvoll barnehage og Grymyr skole. Jeg stoler på at alle i formannskapet torsdag, støtter rådmannens innstilling om å iverksette planene for å få åpnet opp til høsten!

Det aller viktigste vi har er barna våre. De trenger forutsigbarhet, trygge rammer, et godt miljø og pedagogisk opplegg for en god oppvekst. Og ikke minst vil jeg tro det er svært krevende for foreldrene og de ansatte som aldri får et godt svar på hva de har å forholde seg til med tanke på å planlegge med ressurser og budsjetter for å sikre det aller viktigste – en forsvarlig drift og et godt innhold for barna våre.

Denne uken var jeg til stede når mange engasjerte politikere hadde befaring på Grymyr skole. De fikk en god omvisning og ble betrygget om at det er et godt vedlikeholdt bygg, med lite vedlikeholdsetterslep, det er mer enn nok rom for personale og barn i barnehage og skole, i tillegg flere kjøkken, bibliotek, auditorium, stor gymsal og enorme utearealer med mange muligheter for soner og god avskjerming for de aller minste. I tillegg har vi ballbinge, masse lekeapparater, hinderløype, slåballbane og bålplass på skolen, to gapahuker i skogen, kultursti og et idrettslag som sørger for både skiløyper og akebakker på jordet ved siden av.

LES OGSÅ: Ja til oppvekstsenter!

Om sommeren er det kort vei til idrettsbanen gressmatte og tuftepark og en gåtur til Randsfjorden på varmere dager. Grymyr skole er et godt utgangspunkt for barn om de er 1 eller 12 år.

Det ble stilt spørsmål om man ved å etablere oppvekstsenter tok høyde for at man i framtiden eventuelt trenger mer plass til skole. Grymyr skole er dimensjonert for cirka 170 barn. Den dagen vi har så mange barn på Grymyr skole i barnehagen og for 1–7 trinn samlet, har vi virkelig gjort noe riktig i kommunen og i Vestre Gran. Uansett utfall av en skolestrukturdebatt som antakelig tar flere år til før vi er i havn med (med valget i år), resulterer i eventuell sammenslåing av skoler og utvidelse av kretsgrenser, vil det alltid være plass nok på Grymyr skole. Selv om vi har gode framskrivningstall på antall barn de neste årene i Vestre Gran og at stadig flere yngre kommer tilbake for å bosette seg.

I Vestre Gran jobber vi for samhold og få folk til å trives og være stolte av grenda vår – små og store! Vi ble inspirert av mulighetsanalysen fra Snøhetta og har reetablert Fokus Vestre Gran som har fokus på utvikling og utbygging. Liv Torill Tuffhagen er grunneier og har jobbet i mange år for å få til utvidelse av byggefeltet som har 5 minutters gange til skolen. Nå er det endelig 8 mål eiendom på byggefeltet som er skilt fra og en håndfull utbyggere har allerede vist interesse, et nært forestående salg forhåpentligvis. Med spaden i jorda før sommeren vil man raskt kunne bygge 15–20 boenheter som legger til rette for de eldre som vil frigi store eneboliger, bygging av mindre enheter for nyetablerte i tillegg til noen tomter for enebolig med panoramautsikt over Randsfjorden (dette er selvsagt opp til utbygger). For å utvikle grenda vår er det viktig med en barnehage på Grymyr for å tiltrekke oss folk som vil flytte hit.

Dette er noe av det første som sjekkes ut og man er ikke villig til å reise 1 mil for å få levert barna på morran.

Les også

Vi i Vestre Gran gleder oss til åpning av oppvekstsenter på Grymyr skole til høsten

Det er allerede etablert et godt samarbeid mellom barnehage og skole og det er en positiv innstilling fra ansatte og foreldre til et oppvekstsenter på Grymyr. Og selv om Leikvoll har vært en bra barnehage lenge før jeg gikk der og Leikvoll vel har hatt svært lav leie for kommunen fram til det kom strengere byggtekniske krav tilbake i tid, er det nå på tide å ta i bruk velholdte bygg kommunen selv eier. Saken har vært til behandling i snart 2 år, så nå forventer vi at man iverksetter planene og informerer bredt ut om dette fra administrasjonen.

Foreldrene må få vite mulighetene de har når de nå skal søke plass for høsten til sine minste innen 1. mars men også foreldre som ønsker å bytte barnehage som har frist 1. februar.

JA til oppvekstsenter på Grymyr – ansatte, foreldre og barn ved skolen ønsker barnehagen velkommen!