Debatten knyttet til barnehage i Vestre Gran har pågått i snart 10 år og endelig nærmer vi oss en beslutning som vil gi forutsigbarhet for barn, foreldre og ansatte ved Leikvoll barnehage og Grymyr skole. Nå forventer vi at politikerne tar ansvar og sørger for en rask prosess framover.

22. april har det gått ett år siden kommunestyret bestilte en utredning av et eventuelt oppvekstsenter på Grymyr skole, hvor ledere i Leikvoll Barnehage og Grymyr skole ble involvert og har vært involvert siden. 22 juni i fjor var saken på agendaen i kommunestyret hvor man i prinsippet skulle få et ja eller nei til oppvekstsenter på Grymyr.

Jeg har selv sittet i kommunestyret og har stor respekt for det våre folkevalgte legger ned av tid og ikke minst skal få til med de trange budsjettene vi har i Gran kommune. Men, det aller viktigste vi har er barna våre. De trenger forutsigbarhet, trygge rammer, et godt miljø og pedagogisk opplegg for en god oppvekst. Og ikke minst vil jeg tro det er svært krevende for de ansatte som aldri får et godt svar på hva de har å forholde seg til med tanke på å planlegge med ressurser og budsjetter for å sikre det aller viktigste – en forsvarlig drift og et godt innhold for barna våre.

Det at det ikke blir tatt avgjørelser eller fattet vedtak påvirker i stor grad vårt hverdagslige liv enten vi er barn, foreldre eller ansatte! Vi kan ikke ha slike debatter pågående i 10 år i Gran – det bygger ikke opp under det målet vi har i Gran – å få flere folk til å bosette seg i kommunen vår.

I Vestre Gran jobber vi for samhold og få folk til å trives og være stolte av grenda vår – små og store! Vi jobber for utbygging av flere tomter og husbygging, så alle generasjoner kan fortsette å bo her hvor de trives og vil bli gamle! Vi har 19 lag og foreninger som stiller opp uansett for barna våre. Det er et stort engasjement og dugnadsånd.

Skolen på Grymyr er ikke bare en skole for oss – det er hjertet i bygda vår! Her samles lag, foreninger, barn, unge og voksne til aktiviteter hver kveld og ofte helg hele året.

Så vi i Vestre Gran har forberedt oss det siste året på at vi får et oppvekstsenter på Grymyr. Foreldre og ansatte ved Leikvoll og Grymyr skole har vært positive hele veien!

Vi har hatt mange aktiviteter, større dugnader for å tilrettelegge uteområdene for å kunne brukes av barnehage og skole. Vi har svært god tilgang til uteområder og bygd flere gapahuker og naturstier og annet i områder i skogen, Idrettsbanen, Tufteparken og tilgang til Randsfjorden. Grunneiere stiller velvillig opp, idrettslaget kjører opp skiløyper og legger til rette for aktivitetsdager for ungene våre også i skolesammenheng hele året. Vi er fantastisk heldig stilt i Vestre Gran med så mange som ønsker å bidra.

Forrige uke samlet vi Leikvoll barnehage og Grymyr Skole på «Nasjonal barnehagedag med tema Vennskap» på Grymyr skole og det var helt fantastisk å se hvordan de store tok ansvar for de små når det var friminutter og de var ute sammen.

Vestre Gran idrettslag tok et initiativ og støttet velvillig opp med lunsj når barnehagen og skolen ble samlet til aktivitetsdag og de bidrar med midler til leker som trengs på skolen. De gir også nå midler for å etablere fritidsklubb på skolen. Skolen på Grymyr er et samlingspunkt for hele bygda – alle lag og foreninger, men også for alle generasjoner utendørs på skolen i ballbingen, skaterampa, hinderløype og med bålplass hvor alle familier kan samles kveld og helger.

Så det er derfor svært gledelig å lese i forkant av morgendagens formannskapsmøte at rådmannen anbefaler at man arbeider videre med å få oversikt over hvilke kostnader det innebærer å kunne få barnehagen inn på skolen og at han samtidig gir uttrykk for at han er i tvil om framtidig drift i Leikvoll vil være hensiktsmessig uten store utbedringer av et bygg Gran kommune ikke eier.

Da nærmer vi oss en beslutning som gagner oss alle!

Alle foreldre er opptatt av forutsigbarhet for barna sine. Det er derfor viktig at man nå kommer seg videre, slik at man kan få en rask beslutning om etablering av et oppvekstsenter. Vi ser fram til et positivt vedtak på rådmannens innstilling i formannskapsmøte og av kommunestyret som er neste steg og en rask prosess videre!

Les også

Oppvekstsenter på Grymyr? Et politisk veivalg. Åpen invitasjon til alle politikere