Gudstjenesten er felles for alle fire menighetene og holdes av prestevikar Eli-Kristin Sjøli og Marit Wesenberg spiller med på orgelet. Marit har med seg koret sitt – Brandbu Barnekantori, som vil synge for alle som kommer til kirken.

Forsangere vil lede oss trygt gjennom salmene. Kirketjener er Anne-Marie Ruden Viset og hun skal passe på at alt går fint og riktig for seg i kirken.

For på søndag er det ganske mye å passe på, for to barn skal døpes og i tillegg skal det være en bønnevandring. Det blir en vandring der barna skal få tegne noe som de er glad for eller kanskje noe de vil takke litt ekstra for.

Velkommen til en barnevennlig og litt annerledes gudstjeneste med mye musikk!