Ordfører Willy Westhagen var en av mange som prøvde seg på glattisen i Gran sentrum.