Videre drift av isbanen i Gran står i fare: «Etter nyttår må vi finne rimeligere løsninger»

Isbanen i Gran sentrum er et populært samlingspunkt for både små og store. Hva som skjer med driften etter nyttår er helt i det blå.