Mylla er en svært populær skidestinasjon og hvert år opplever Lunner kommune stor belastning på utfartsparkeringene i området. Nå gjør de igjen tiltak for å lette på trykket.

Vestbygdvegen er en av vegene hvor det blir økt trafikk under vintersesongen. For de som kjenner til vegen, er det ingen tvil om at denne ikke er laget for mye trafikk. Spesielt ikke om vinteren.

Blir envegskjørt

Vestbygdvegen går fra Harestua og over til Mylla, og mange sørfra vil nok bli geleidet over her om man har på korteste distanse på gps'en.

Nå blir denne vegen envegskjørt. Man kan altså ikke kjøre fra Myllavegen og inn på Vestbygdvegen. Da må man kjøre om Grua.

I et brev til politiet opplyser kommunen om tiltaket.

«Lunner kommune ønsker derfor å regulere trafikken med forbud for motorvogn fra fylkesveg 2284 Myllavegen inn på kommunal veg 1026 Vestbygdvegen i Lunner kommune i de kommende helgene», heter det i brevet.

Gjelder helger

«Med hjemmel i vegtrafikkloven § 7 fattes midlertidig vedtak om forbud for motorvogn fra fylkesveg 2284 inn på kommunal veg 1026 i Lunner kommune fra Lørdag kl. 08.00- 18.00 – søndag kl. 08.00-18.00.»

Vedtaket gjelder så lenge det er behov, men senest 15.03.2023.

Det vil være skiltet på strekningen.