Gå til sidens hovedinnhold

Vil øke sosiale forskjeller i kommunen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gran kommune legger opp til økte sosiale forskjeller blant sine innbyggere. Funksjonshemmede med assistansebehov skal ikke lenger få driftsbudsjett for å dekke praktiske utgifter til assistansen.

Gran kommune skal lyse ut en ny konsesjon for private tilretteleggere som ønsker å tilby borgerstyrt personlig assistanse i kommunen. Men i den nye konsesjonen akter kommunen å kutte ut driftsbudsjettet som normalt følger assistansen.

I praksis innebærer det at kommunen legger opp til å øke de sosiale forskjellene mellom innbyggerne i kommunen, hvor funksjonshemmede nok en gang blir taperne.

Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) er et likestillingsverktøy for funksjonshemmede med assistansebehov. Ved hjelp av assistanse kan funksjonshemmede delta aktivt i samfunnet i fritid, familie, utdanning og arbeid slik andre borgere tar for gitt. BPA er en ordning hvor funksjonshemmede selv er arbeidsleder og forvalter deler av arbeidsgiveransvaret i de daglige oppgavene assistenten skal gjøre. Driftsbudsjettet skal dekke kostnader funksjonshemmede har til for eksempel arbeidsutstyr og reiser. På samme måte dekker arbeidsgiver kostnader for sine arbeidstakere ved reiser, kurs og så videre. Dersom denne ordningen kuttes forsvinner det meste av likestillingsaspektet ved assistansen, fordi den rett og slett blir for dyr.

Svært mange funksjonshemmede står utenfor arbeidslivet og er henvist til uføretrygd. For en god del av dem vil frafallet av et driftsbudsjett innebære doble kostnader, for eksempel ved reiser. Aktiv samfunnsdeltagelse koster penger for de fleste av oss. For mange funksjonshemmede innebærer frafallet av driftsbudsjett at man må kutte ut eller kutte ned på aktiviteter sammen med assistentene fordi det blir for dyrt med doble kostnader. Da må mange takke nei til BPA fordi det blir for dyrt, og nøye seg med hjemmetjenester hjemme.

At Gran kommune begir seg inn på en sånn linje er oppsiktsvekkende av flere årsaker.

De fleste kommuner er opptatt av at assistentene skal ha et forsvarlig og godt arbeidsmiljø. For å tilrettelegge for det kreves det ofte investeringer som koster penger. At Gran kommune aktivt legger opp til BPA uten driftsutgifter innebærer også at kommunen sender et signal om at arbeidsmiljøet er det ikke så nøye med.

Langt verre er det at kommunen på sett og vis også gir blaffen i at menneskerettighetene gjelder for alle, også funksjonshemmede og vår rett til å delta på samfunnets ulike arenaer.

Vi er i et valgår. Aftenposten har nettopp offentliggjort en undersøkelse i regi av Norstat som viser at sosiale forskjeller er den politiske saken som opptar velgerne mest foran høstens stortingsvalg. I så henseende må Gran kommune sies å spille et høyt spill.

BPA er ikke en luksus forbeholdt noen få, men en nødvendighet for at flere funksjonshemmede skal kunne sitte i førersetet i sitt eget liv. Ved aktivt å kutte ut driftsbudsjettet knyttet til BPA, setter Gran kommune sine funksjonshemmede innbyggere på sidelinjen.

Snipp, snapp, snute så var BPA ute.

Vis meg den kommunepolitiker som synes det er noe å være stolt over!

Kommentarer til denne saken