Gå til sidens hovedinnhold

Vinje og Grieg i samklang

To fullbookede korona-tilpassede konserter i Nicolaikirken torsdag kveld markerte 150-årsdagen for Aasmund Olavsson Vinjes død

Ditt Hadeland

En sterk kvinne-trio, Kristin Bjerkerud, Marit Wesenberg og Gunvor Raastad, bidro i ord og toner til en varmende god opplevelse av det slaget vi kjenner særlig behov for i disse kronatider.

Genial inspirasjon

Spennvidden er stor i de 12 Vinje-diktene som i 1880 ga Edvard Grieg musikalsk tenning etter et par år da han ikke komponerte noe som helst, og var redd for å ha mistet skaperevnen. Men i løpet av ei enkel maiuke for 150 år siden tonesatte han Vinjes dikt. Snakk om inspirasjon som kan utløses når en ordkunstner treffer innertier i et musikkgenialt kunstnersinn.

Griegs tolv melodier framsto så velkledde til Vinje-tekstene at komponisten Johan Svendsen mente «at jeg ikke ved noget Sidestykke dertil i hele Sanglitteraturen.»
Litt av en anerkjennelse.

God formidling

Fornemmelsen av felles kunstnersinn fikk vi også i Nicolaikirken torsdag kveld, der Kristin Bjerkerud med sin klare røst og unike innlevelse og formidlingsevne videreførte Vinje og Griegs tekster og toner, til Marit Wesenbergs nydelige pianoakkompagnement. De musikalske strengene vekslet med engasjert diktlesing signert Gunvor Raastad.

Grieg og Vinje er et relativt nytt sanglig landskap for Kristin Bjerkerud, kan hun fortelle. Men torsdagens konsert bekreftet at musikkopplevelse skapes av formidlingen som skjer der og da, uavhengig av sjangere og båser. Kristin Bjerkerud og Marit Wesenbergs felles kunstnersinn maktet overbevisende å gi tilhørerne den opplevelsen disse sangene fortjener.

Uten å gå i detalj med enkeltsanger, kan «Trudom» nevnes som eksempel på en sang så følelsessterkt framført i ord og tonefølge, at Vinje og Grieg trolig ville nikket anerkjennende og tørket ei lita tåre om de hadde sittet på bakerste rad i Nicolaikirken torsdag kveld.
Mer kan vi neppe be om i disse koronatider.

Kommentarer til denne saken