Årsmøte Brandbu Idretsforening

Onsdag 20. februar kl.19:00-21:00
Jens Røislies veg 5, 2760 Brandbu
Brandbu, GranÅpne kart
kart
Styret innkaller herved til årsmøte i Brandbu Idretsforening. Årsmøtet avholdes den 20. februar kl. 19:00 i Storstua Jens Røislies veg 5. Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 6. februar 2019 til Brandbu Idretsforening, Postboks 80 Bohus, 2712 Brandbu, eller på epost leder@brandbuif.no Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på http://www.brandbuif.no/storage/files?uid=1100130227&pfi=37044 For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. Velkommen til årsmøte! Med vennlig hilsen Styret v/leder Ove Nordberg