Årsmøte i Hadeland MS-forening

Tirsdag 2. april kl.18:00-20:00
Lunner rådhus, Kantina
kart
Saksliste. -Underholdning med «Multiskrulla» -Årsberetning -Regnskap/budsjett -Valg -Innkomne saker Saker som ønskes behandlet, må være styret i hende senest den 15. mars 2019 til e-post hadeland_ms_forening@outlook.com. I år må medlemmene melde seg på årsmøte på grunn av servering. Frist for påmelding til årsmøte er 22.mars 2019.