Minneord over Oddvar Aaserud

Etter mange års medlemskap i Gran Arbeiderparti ble Oddvar Aaserud første gang valgt inn i kommunestyret i Gran i 1983. Der satt han som fast medlem i fire perioder fram til 1999. I perioden 91-95 var han varaordfører. Samtidig var han leder for teknisk hovedutvalg. I 95-99 leder for det nye KMN (Utvalg for kultur, miljø og næring). Spesielt i fagområdet som i dag er kjent som Planutvalget, kunne han med sin yrkesbakgrunn fra byggeprosjekter, m.a. Gransbråten, lede med solid fagkunnskap. Utbyggingen av Vassenden sør med start Smietorget, fikk sin utforming under Aaseruds ledelse. Han var en trygg mentor for ferske politikere i utvalget og i kommunestyregruppa vår. I denne perioden var han en viktig bidragsyter i styret i Gran Arbeiderparti og helt til seinere år i lokallaget. I fra 1995 var han aktivt med i opprettelsen av i Tysklandsbrigadens Veteranforening. I 2007 satt han i landsstyret ved 60-årsjubiléet til Tysklandsbrigaden. Så seint som i 2007 og utover satt Aaserud som vara til kommunestyret og hadde flere innhopp. Pensjonisttilværelsen var aktiv. Han var drosjesjåfør og utførte praktiske tømrerarbeider for venner og familie. Med sitt rolig vesen og sin lune humor, beholdt han roen selv i livlige, politiske diskusjoner. Ditt minne lever. Din hvile er fortjent. GRAN ARBEIDERPARTI

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Torgeir Boldermo
Minneord over Torgeir Boldermo
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Lars Arne Høydal
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Kjersti Drønen født Robsahm Kjørven
Minneord over Kjersti Drønen født Robsahm Kjørven
Minneord over Ingebjørg «Søster» Roll-Matthiesen
Minneord over Ingebjørg «Søster» Roll-Matthiesen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Åge Hovengen
Minneord over Are Jostein Stegane
Minneord over Are Jostein Stegane
Minneord over Henrik Werner
Minneord over Henrik Werner
Minneord over Jens Olav Olstad
Minneord over Jens Olav Olstad