Minneord over Oddvar Aaserud

Etter mange års medlemskap i Gran Arbeiderparti ble Oddvar Aaserud første gang valgt inn i kommunestyret i Gran i 1983. Der satt han som fast medlem i fire perioder fram til 1999. I perioden 91-95 var han varaordfører. Samtidig var han leder for teknisk hovedutvalg. I 95-99 leder for det nye KMN (Utvalg for kultur, miljø og næring). Spesielt i fagområdet som i dag er kjent som Planutvalget, kunne han med sin yrkesbakgrunn fra byggeprosjekter, m.a. Gransbråten, lede med solid fagkunnskap. Utbyggingen av Vassenden sør med start Smietorget, fikk sin utforming under Aaseruds ledelse. Han var en trygg mentor for ferske politikere i utvalget og i kommunestyregruppa vår. I denne perioden var han en viktig bidragsyter i styret i Gran Arbeiderparti og helt til seinere år i lokallaget. I fra 1995 var han aktivt med i opprettelsen av i Tysklandsbrigadens Veteranforening. I 2007 satt han i landsstyret ved 60-årsjubiléet til Tysklandsbrigaden. Så seint som i 2007 og utover satt Aaserud som vara til kommunestyret og hadde flere innhopp. Pensjonisttilværelsen var aktiv. Han var drosjesjåfør og utførte praktiske tømrerarbeider for venner og familie. Med sitt rolig vesen og sin lune humor, beholdt han roen selv i livlige, politiske diskusjoner. Ditt minne lever. Din hvile er fortjent. GRAN ARBEIDERPARTI

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Karin Bismo
Karin Bismo
Minneord over Leif Velsand
Leif Velsand
Minneord over Oddvar Aaserud
Oddvar Aaserud
Minneord over Arve Børmarken
Arve Børmarken
Minneord over Kitty Skapalen
Kitty Skapalen
Minneord over Kitty Skapalen
Kitty Skapalen
Minneord over Jorun Bergli
Jorun Bergli
Minneord over Jorun Astrid Winger
Jorun Astrid Winger
Minneord over Gerd Ingrid Lundstadsveen
Gerd Ingrid Lundstadsveen
Minneord over Signe Gangnes
Signe Gangnes
Minneord over Ellen Egge
Ellen Egge
Minneord over Arne Petter Morstad
Arne Petter Morstad